Jak usunąć wiadomości i zainteresowania z paska zadań

Szybkie kroki, aby wyłączyć wiadomości i zainteresowania na pasku zadań w systemie Windows 10:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pasku zadań.
  2. Z menu wybierz opcję Wiadomości i zainteresowania>Wyłącz
  3. Gotowe

Dodaj lub usuń wiadomości i zainteresowania z paska zadań w rejestrze:

  1. Otwórz Edytor rejestru .
  2. Przejdź do: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Feeds
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce w środkowym panelu i wybierz Nowy> Wartość DWORD (32-bitowa).
  4. Nazwij plik  ShellFeedsTaskbarViewMode, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  5. Kliknij dwukrotnie ShellFeedsTaskbarViewMode i zmień jego dane wartości na 2, aby ukryć wszystko.
  6. Na koniec kliknij OK i uruchom ponownie komputer, aby zmiana odniosła skutek.

Pobierz gotowy wpis rejestru ShellFeedsTaskbarViewMode OFF